Разглеждате: » Начало » Цени

Цени за изработка на уеб сайт по избран темплейт

Всеки темплейт има своя цена. Възможно е да се изработи сайт по избран темплейт със или без админ система за редакция. С помощта на админ системата ще имате възможност да редактирате сами съдържанието на своя сайт при нужда. Когато не е вградена админ система, редакцията на сайта става директно в така наречения "твърд код", за което е нужно да имате специализирани компютърни знания. Този случай се препоръчва на собственици, които не предвиждат честа промяна в сайта си. За онези сайтове за които се предвижда честа промяна на съдържанието е желателно да се вгради админ система с графичен уеб редактор. С негова помощ дори и лице без технически умения би редактирало и поддържало сайта без проблем.


Цени за изработка на сайт
HTML темплейти

посочените цени са валидни за изработване на сайт с HTML темплейт или анимиран темплейт
Прегледайте цени за изработка на сайт

Цени за изработка на сайт
Joomla темплейти

цени за инсталация на Joomla CMS система и изработване на динамичен уеб сайт с Joomla темплейт
Прегледайте цени за изработка на сайт

Цени за изработка на сайт
Комбинирани темплейти

включена е цена за изработване на сайт с комбиниран HTML темплейт и обработка на флаш анимация
Прегледайте цени за изработка на сайт

Цени за изработка на сайт
Wordpress дизайн теми

цени за инсталация на динамична Wordpress CMS система и интеграция на системата с Wordpress тема
Прегледайте цени за изработка на сайт

Цени за изработка на сайт
HTML фото+видео

цени за изработване на сайт с HTML фото+видео темплейт и инсталиране на малка админ система
Прегледайте цени за изработка на сайт

Цени за изработка на сайт
OpenCart теми за магазин

инсталация на OpenCart софтуер за изработване на сайт, тип онлайн магазин с OpenCart тема
Прегледайте цени за изработка на сайт